Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ulusal Ajanslar


Ulusal Ajanslar, temel olarak Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme, Avrupa Komisyonuna rapor halinde sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama görevlerini üstlenmiştir.
Özel olarak ise aşağıdaki görevleri yerine getirmektedirler:
• Kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve gençlik kuruluşları ile yakın işbirliği sağlanması,
• AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülkedeki ilgili tüm yararlanıcılara tanıtılması ve bu amaçla gerekli insan gücü, bilgi, fiziki ve hukuki alt yapının oluşturulması ve geliştirilmesi,
• Çeşitli alanlarda küçük çaplı pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi,
• Programlara ilişkin belgelerin ulusal dile çevrilmesi,
• Katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması,
• Proje önerilerini hazırlama konusunda başvuru sahiplerine ve finanse edilmek üzere seçilen proje önerilerinin uygulanması konusunda katılımcılara tavsiyede bulunulması ve gerekli hallerde eğitim desteği verilmesi,
• Proje teklifleri ve diğer başvuruların kabul öncesi değerlendirilmesi ve görüş oluşturulması,
• Proje seçimi aşamasında ulusal karar organına ve AB Komisyonuna destek verilmesi,
• Ülkede programlardan yararlanacak kişilerle ve AB Komisyonu ile gerekli sözleşmelerin yapılması ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara ödemede bulunulması,
• Ayrılan fonların etkin yönetimi, Ulusal Ajans'a tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemin kurulması ve işletilmesi,
• Programlar çerçevesinde seçilerek finanse edilen projelerin gelişiminin izlenmesi, tahsis edilen kaynakların kullanımına ilişkin teknik denetim yapılması, rapor istenmesi ve değerlendirilmesi; idari, mali ve hukuki işlemlerin yürütülmesi.
• Proje sonuçlarının ve özellikle beğeni kazanan iyi uygulamaların ülke içinde ve dışında yayılmasına katkı sağlanması,
• Programın genel değerlendirmesine, gelişimine ve farklı programlar arasında işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunulması,
• AB Komisyonu, diğer ulusal ajanslar ve diğer ülke yararlanıcıları ile ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.

austria   Austria belgium   Belgium Bulgaria   Bulgaria cyprus   Cyprus
Czech Rebuplic   Czeech Rebuplic Germany   Germany Denmark   Denmark Estonia   Estonia
Spain   Spain Finland   Finland France   France Greece   Greece
Crotia   Crotia Hungary   Hungary Ireland   Ireland Iceland   Iceland
Italy   Italy Liechtenstein   Liechtenstein Lithuania   Lithuania Luxembourg   Luxembourg
Latvia   Latvia United Kingdom   United Kingdom Malta   Malta The Netherlands   The Netherlands
Norway   Norway Poland   Poland Portugal   Portugal Romania   Romania
Sweden   Sweden Slovenia   Slovenia Slovakia   Slovakia Turkey   Turkey
The former Yugoslav Republic of Macedonia   The former Yugoslav Republic of Macedonia      

Comments are closed.