Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

2019 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları

2019 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığa sunulan 4637 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 213 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 98 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir. Devamı..

Ek 1- KA101 Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek 2- KA101 Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır.

Comments are closed.