Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Monthly Archives: Mayıs 2015

YTB Gençlik Gelişim Mali Destek Programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yürütülen 2015 yılı Gençlik Gelişim Mali Destek Programı kapsamında 200.000,00 TL bütçe ayrılmıştır. Gençlik Gelişim Programı’nın amacı; Soydaş ve Akraba Topluluklara mensup gençlerin bilgi birikimlerinin artırılması, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, ortak tarihi ve kültürel değerlerin tanınması ile ülke ve topluluklar arasında tecrübe paylaşımının sağlanmasıdır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli konu başlıkları…
Devamı..

YTB Kültürel Çalışmalar Mali Destek Programı

Kültürel Çalışmalar Mali Destek Programı’nın amacı; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerin çok kültürlü atmosferi içerisinde kimlik, kültür ve medeniyetlerini yaşatabilmelerine, bu doğrultuda kültürlerarası etkileşimin teşvik edilerek toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak programlar hazırlamaktır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır: Vatandaşlarımızın kendi kültürlerini yaşatabilmeleri doğrultusunda düzenlenen kültürel etkinlikler, Kültürler arası iletişimi arttıracak programlar, Medeniyet…
Devamı..

YTB Gençlik Gelişim Mali Destek Programı Başvuruları Başladı

Gençlik Gelişim Programı’nın amacı; Soydaş ve Akraba Topluluklara mensup gençlerin bilgi birikimlerinin artırılması, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, ortak tarihi ve kültürel değerlerin tanınması ile ülke ve topluluklar arasında tecrübe paylaşımının sağlanmasıdır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli konu başlıkları şunlardır: Gençlerin bilgi birikimlerini arttırarak tarihi ve kültürel değerlere ait ortak bir bilinç geliştirmelerini sağlayacak eğitim, staj, seminer ve…
Devamı..

Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek (DFD) Programı ile Ankara Kalkınma Ajansı bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik faaliyetlere mali destek sağlayacaktır. Toplam bütçesi 1.000.000 TL olan 2015 yılı DFD Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır. Programın Amacı…
Devamı..