Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Coronavirus: Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı Katılımcılarının Soruları

Bireysel katılımcılar tarafından sıkça sorulan sorular ve yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Başka bir ülkede Erasmus + / Avrupa Dayanışma Programı hareketliliğindeydim, ama ülkeme dönmek zorunda kaldım. Hibe desteğimi koruyabilir miyim?

Eğer ülkenize döndüyseniz ve a) hedef ülkedeki kalışınızla bağlantılı olarak hala doğrudan ve münhasıran kira ve elektrik gibi harcamalarınız varsa ve / veya b) sanal öğrenim veya diğer sanal faaliyetlere katılıyorsanız  (hedef ülkedeki kurum/ kuruluş başlangıçta planlanan etkinliklere alternatif olarak bunları kullanıma sunmuşsa) o zaman evet, hibenizi koruyabilirsiniz.

Buna ek olarak, yapmış olabileceğiniz ek seyahat masrafları için geri ödeme alabilirsiniz. Bunun için kurumunuz / destekleyici kuruluşunuzla görüşmelisiniz (kuruluşunuzun elinde faaliyetiniz için ek AB fonlarının bulunmasına bağlı olarak).

Hedef ülkede harcama yapmaya devam etmezseniz, hibenin hareketliliği sonlandırdığınız tarih ile planlanan bitiş tarihi arasındaki dönemi kapsayan kısmını geri ödemeniz gerekebilir.

Başka bir ülkede Erasmus+ hareketliliğindeydim, ancak kurum kapandığı için kursum iptal edildi. Hedef ülkemde kalmaya karar verdim. Hibe desteğimi koruyabilir miyim?

Eğer hedef ülkede kalırsanız ve a)  o ülkede kalışınızla bağlantılı olarakhala doğrudan ve münhasıran kira ve elektrik gibi masraflarınız varsa b) sanal öğrenme faaliyetlerine katılıyorsanız (hedef ülkedeki kurum bunları başlangıçta planlanan etkinliklere alternatif olarak sunmuşsa) sonra evet, hibenizi koruyabilirsiniz.

Buna ek olarak, Covid-19 salgını nedeniyle başlangıçta planladığınız tarihin ötesinde yurtdışında kalmak zorunda kaldığınız ekstra süreyi kapsayacak ek bir hibe alabilirsiniz. Bunun için kurumunuzla görüşmelisiniz (kuruluşunuzun elinde faaliyetiniz için ek AB fonlarının bulunmasına bağlı olarak).

Başka bir ülkede bir Avrupa Dayanışma Programı faaliyetindeydim ancak kurum kapandığı için faaliyetim iptal edildi. Kendi ülkeme geri dönemem. Harçlık / yer değiştirme ödeneğimi saklayabilir miyim?

Eğer hedef ülkede kalıyorsanız ve a) o ülkede kaldığınız süre ile bağlantılı  hala doğrudan ve münhasıran harcamalarınız varsa ve / veya b) sanal etkinliklere katılıyorsanız (ev sahibi kuruluş başlangıçta planlanan etkinliklere çevrimiçi alternatif sunmuşsa) o zaman evet, hibenizi koruyabilirsiniz.

Benzer şekilde, yukarıdaki durumlarda, kuruluş aynı zamanda konaklamanızla bağlantılı diğer maliyetleri de karşılayabilir.

Daha önce hiç kullanmadığınız ve iade edilemeyen uçak bileti gibi planlanan hareketliliğe bağlı seyahat masrafları için ödeme yaptıysanız, projenin finansman kuralları seyahat için finansal destek öngördüğünde, seyahat masrafları için hibe alabilirsiniz. Proje bunu öngörmüyorsa, ön finansmanın katlanılan maliyetlere karşılık gelen kısmını tutma veya alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca konaklama rezervasyonu için ücret iadesi alabilirsiniz. Bunun için kurumunuz / destekleyici kuruluşunuzla görüşmelisiniz (kuruluşunuzun elinde faaliyetiniz için ek AB fonlarının bulunmasına bağlı olarak).

Planlanan Erasmus + / Avrupa Dayanışma Programı hareketliliğimi daha ileri bir tarihe erteleyebilir miyim?

Ev kurumunuz / destek kuruluşunuzla görüşün, ancak prensip olarak, ev kurumunuzun / destekleyici kurumunuzun Ulusal Ajansı bir Erasmus + projesini (birden fazla katılımcı için yurtdışında hareketlilik sürelerini içerebilen) veya bir Avrupa Dayanışma Projesini projesini 12 aya kadar uzatmayı kabul edecektir.

Başka bir ülkede bir Avrupa Dayanışma Programı faaliyetindeydim, ancak kurumum kapalı olduğu için faaliyetim askıya alındı. Faaliyetlerime daha sonraki bir aşamada devam edebilecek miyim?

Bunun için destekleyen kuruluşunuzla görüşün, ancak prensip olarak bu durum geçici bir kesinti olarak sayılabilir ve daha sonra faaliyetinize devam edebilmeniz gerekir.

Yakın zamanda bir yüksek öğrenim/ mesleki eğitim ve öğretim mezun oldum ve yurtdışında staj yapmak istiyorum. Ancak, yeni mezunlar eğitimlerini tamamladıktan sonra 12 ay içinde Erasmus+ kapsamında yurtdışında staj yapabilmektedir. Bu kurala bir istisna alabilir miyim?

Planlanan yerleşimlerini ertelemesi gereken yüksek öğrenim veya mesleki eğitim ve öğretim mezunlarının, normal 12 aylık zaman dilimi yerine mezuniyetlerini izleyen 18 ay içinde kabul edilmelerine izin verilecektir.

Coronavirus - questions raised by Erasmus+ and European Solidarity Corps participants

Comments are closed.