Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

2020 Yılı Erasmus+ KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri Başvuru Sonuçları

2020 yılı Erasmus+ KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Ulusal Ajansa sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.

Sunulan 1202 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde; 2 projede ülkemizden 95 okul, diğer program ülkelerindeki ulusal ajanslara yapılan başvurular içinde kabul edilen 717 projede ise ülkemizden 779 okul hibe desteği almaya hak kazanmıştır (EK-1). 4 adet Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projesi ise yedek olarak belirlenmiştir (EK-2).

EK-1: Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229)

EK-2: Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) Yedek Listesi

Comments are closed.