2021-2027 Erasmus+ Programının Öncelikleri

Erasmus+ 2021-2027 döneminde Avrupa Komisyonu aşağıdaki yatay öncelikleri önermektedir:

Dijital Dönüşüm:

Avrupa'nın dijital becerilere ve geleceğe yönelik alanlara mümkün olan en kısa sürede yatırım yapması gerekiyor: iklim değişikliği, temiz enerji, yapay zeka, robotik, veri analizi, sanat / tasarım, vb. Yeni program, yeniliği teşvik ederek ve Avrupa'daki bilgi, beceri ve yeterliliklerdeki boşluğu doldurarak önemli bir katkı sağlayacak.

Sürdürülebilir hedefler, çevre ve iklim değişikliği

Yeni program, tüm projelere yeşil uygulamaların dahil edilmesini teşvik edecek. Dahil olan kuruluşlar ve katılımcılar, faaliyetin tasarlanması için çevresel konuları tartışmaya ve öğrenmeye teşvik edilecek, kendi seviyelerinde neler yapılabilecekleri hakkında düşünmeleri sağlanacak, alternatifler bulmalarına yardımcı olunacak, böylelikle çevresel bir yaklaşıma sahip olmaları sağlanacaktır.

İçerme ve Çeşitlilik

Program, tüm eylemler aracılığıyla fırsat eşitliğini, katılımı, katılımcı çeşitliliğini ve potansiyel yararlanıcıların eşit erişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Demokratik hayata katılım

Yeni program, Avrupa düzeyindeki demokratik hayata katılım eğilimlerini ve tüm Avrupa vatandaşlarının yaşamlarını etkileyen Avrupa sorunlarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı amaçlamaktadır. Avrupa kimliğinin ve gençliğin demokratik süreçlere katılımının güçlendirilmesi, Birliğin geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Comments are closed.