2021 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-VET) İkinci Dönem Projeleri Başvuru Sonuçları

2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-VET) faaliyeti 2. başvuru dönemi kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 67 proje teklifinden 10 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Ek-1: 2021 yılı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri 2. Başvuru Dönemi Kabul Listesi (30.000 Avro)  (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek-2: 2021 yılı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri 2. Başvuru Dönemi Kabul Listesi (60.000 Avro)  (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Comments are closed.