2021 Yılı Erasmus+ Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-SCH) Projeleri 2. Başvuru Dönemi Başvuru Sonuçları

2021 yılı Erasmus+ Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-SCH) faaliyeti 2. başvuru dönemi kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 393 proje teklifinden 11 proje teklifi (Ek-1, Ek-2) hibe desteği almaya hak kazanmış, 1 proje yedek (Ek-3) olarak belirlenmiştir.

Ek-1: 2021 yılı Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri 2. Başvuru Dönemi Kabul Listesi (30.000 Avro)  (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek-2: 2021 yılı Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri 2. Başvuru Dönemi Kabul Listesi (60.000 Avro)  (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek-3: 2021 yılı Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri 2. Başvuru Dönemi Yedek Listesi (60.000 Avro)

Comments are closed.