Çevresel Sürdürülebilirlik için Eğitimde Erasmus+ Projeleri

Erasmus+ programının önceliklerinde biri Yeşil Erasmus+'tır. Bu öncelik çevre konusunda ve sürdürülebilirliği esas alan projelere önem verilmesini ve sürdürülebilir ulaşım modlarının kullanımı hususunda finansal teşvikler sunulmasını sağlamaktadır.

Eğitim ve öğretim, insanların çevresel sürdürülebilirliği anlamalarına ve buna göre hareket etmelerine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu okul eğitimi alanında bu amaca yönelik eylemleri desteklemektedir.

Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü (Avrupa Komisyonu) tarafından 2014- 2020 arasında uygulanan ve çevresel sürdürülebilirlik için eğitim konusuna odaklanan Erasmus+ projelerinin sonuçlarını incelenmiş, 120 iyi uygulama örneğinden 15'i seçilerek  Çevresel Sürdürülebilirlik İçin Eğitime Odaklanma: Nihai Raporunda yayınlanmıştır. Bu örnekler, Erasmus+ aracılığıyla AB'nin sürdürülebilirlik politikalarına katkı olunabileceğini göstermesi bakımından kıymetlidir.

Cengiz Proje ekibi de projenin tasarımı ve yönetimi sürecinde çevreci bir felsefe ile ilerlemektedir. Siz de çevre konusunda bir Erasmus+ projesi yürütmek ya da projenizin sürdürülebilirlik bilincine uygun olmasını sağlamak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Comments are closed.