Değerli Meslektaşım…

Ömer Cengiz

Kurucu - Genel Müdür
CENGİZ Eğitim Proje - Turizm ve Danışmanlık

 

Değerli Meslektaşım...Avrupa Birliği’nin, üye ve aday ülkelerin eğitim ve gençlik politikalarını desteklemek amacıyla yürüttüğü programlara 2003 yılında başlayan pilot uygulamalarla dahil olan ülkemiz, 1 Nisan 2004 yılından itibaren AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi olmuş, 2006 yılına kadar Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik adlarıyla bilinen topluluk programlarını, 2007-2013 döneminde ise, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarını Türkiye Ulusal Ajansı eliyle başarıyla yürütmüştür. 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni hibe destek programın adı Komisyon tarafından Erasmus+ olarak belirlenmiştir.
Kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması programın genel amacıdır.
Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Ulusal Ajanslara ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmekte, bireysel başvuru kabul edilmemektedir.
Erasmus+ program kuralları çerçevesinde, aracı kurum olarak faaliyet gösteren şirketimiz, 15 yıllık bilgi ve deneyimi ışığında, potansiyel başvuru sahibi kurum ve kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda, projelerin tasarımı ve yürütülmesiyle ilgili hizmetleri sunmaktadır.
Projelerin sadece turistik bir faaliyet olarak algılandığı, eğitimci olmayan aktörlerin başrolde olduğu ve etik kuralların hiçe sayıldığı sektörde faaliyet gösteren şirketimiz, bütün bu olumsuzluklara rağmen, ilkelerinden taviz vermeden başarıyla yoluna devam etmektedir.
AB hibesinin, proje içeriği doğrultusunda en verimli şekilde kullanılması ve katılımcı memnuniyetini ilke edinen şirketimiz, Erasmus+ Programı kapsamında sunmayı planladığınız her türlü projenizde sizlerle işbirliği yapmaktan onur duyar.