Category Archives: Yararlı

Milletlerarası Andlaşma

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında 2021'de 3 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar: Türkiye’nin Birlik Programı Ufuk Avrupa-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına Katılımı Konusunda Uluslararası Anlaşma, Türkiye'nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+ Programına Katılımı Konusunda Anlaşma Türkiye’nin Avrupa Dayanışma Programına Katılımı Konusunda Anlaşma" Erasmus+ Programına katılım konusunda imzalanan anlaşma tarafların Erasmus+ programının…
Devamı..

ERASMUS+ PROGRAMI NEDİR?

Erasmus+ Avrupa Birliği Komisyonunun eğitim-öğretim alanında yürüttüğü bir hibe programıdır. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında kuruluşlar arasında ulusötesi ve uluslararası işbirliğini desteklemek ve kolaylaştırmak, insanları temel yeterliliklerle güçlendirmek, okulu erken bırakmayı azaltmak ve örgün, informal  ve yaygın öğrenme yoluyla edinilen yeterlilikleri tanımak için geliştirilmiştir. Erasmus+ fikirlerin paylaşılmasını ve en iyi uygulamaların ve uzmanlığın aktarılmasını…
Devamı..