Değerlerimiz

556

Vizyonumuz
• Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, Ülkemizin bir numaralı proje danışmanlık şirketi olmak, Avrupa’nın önde gelen proje danışmanlık şirketleri arasında gösterilmek.
• Özellikle mesleki eğitimin geliştirilmesi noktasında, ülkemizdeki karar alıcı kurumlar nezdinde etki sahibi olmak.
• Potansiyel başvuru sahipleri için öncelikli bilgi kaynağı ve rehberlik merkezi olmak.

Misyonumuz
• Ülkemiz başta olmak üzere, Avrupa genelinde mesleki ve genel eğitimin kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak
• Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde; ülkemizin, ekonomik ve sosyal alanlardaki gerçek ihtiyaçlarını tespit ederek başvuru sahibi kurumlarla işbirliği içinde projeler geliştirmek ve maksimum fayda ile uygulamak.
• Bütün potansiyel başvuru sahiplerini, teklif çağrıları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmek, hibe fırsatlarından sadece belirli bir zümrenin değil, gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanmasını sağlamak.

Değerlerimiz
• Milli Menfaatlerimiz
• Doğruluk, dürüstlük
• Sorumluluk
• Hak ve Adalet
• Şeffaflık
• Yenilikçilik
• Takım Çalışması ve Dayanışma
• Özveri
• Sürekli Gelişim
• Nitelikli Hizmet
• Müşteri Memnuniyeti