AB 2021 Bütçesi Nereye Harcanacak?

Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için 2021 Bütçesi AB Üye Devletlerinin ve ortaklarının en önemli ihtiyaçları doğrultusunda en büyük farkı yaratabilecek  fonlara yönlendirilecektir.

Bu bağlamda bütçe dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır:

Comments are closed.