2021- 2027 Yeni Erasmus+ Programı

2021'deki yeni Erasmus + programı önemli ölçüde daha büyük olacak ve her zamankinden daha fazla insan için öğrenme, eğitim, yenilik ve araştırma için bir fırsat sağlayacak!

Erasmus + programı 2021'den 2027'ye kadar sürecek ve tüm dönem için programa yönelik toplam 26 milyar euroluk fon ayrılacak. Projeler için ayrılan bütçenin, yeni programın uygulandığı her yıl kademeli olarak artması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti, bir program ülkesi statüsüyle aynı şekilde yeni Erasmus + programına katılmaya devam edecek ve tüm eğitim kurumları ile gençlik ve spor sektöründen kuruluşlar, her türden Erasmus + programına başvuru yapabilecek.

Erasmus + programı kapsamındaki proje çağrıları her yılın sonbaharında yayınlanıyordu. Ancak koronavirüs salgını ve önümüzdeki dönem için AB bütçesinin kabul edilmesinin gecikmesi nedeniyle Avrupa Komisyonu, yeni program kapsamındaki ilk başvuru çağrısının 2021 yılında yayınlamaya karar verdi.

Halihazırda mevcut olan bilgilere göre, yeni program kapsamındaki proje başvuruları için ilk çağrının Mart 2021'de yapılması ve başvuru son tarihinin Mayıs ayının ilk yarısında olması  bekleniyor. Proje başvurularının son teslim tarihleri önceki yıllara göre değiştirilecek, ancak başvurularının kesin tarihleri ancak çağrının yayınlanmasından sonra belli olacaktır.

Yeni Erasmus + programı, Avrupa'da ve ötesinde eğitim ve öğretim, gençlik ve spor alanlarında insanların eğitim, profesyonel ve kişisel gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yeni Erasmus + programının öncelikleri şunlardır:

  • Kapsayıcılık ve çeşitlilik;
  • Dijitalleşme (dijital dönüşüm);
  • Demokratik yaşama katılım (Avrupa kimliğinin güçlendirilmesi);
  • Çevrenin korunması ("yeşil" uygulamaların başlatılması).

Programın yapısı önceki döneme benzer kalacak ve 3 ana faaliyetten oluşacak:

Ana Eylem 1- Bireylerin Hareketliliği.

Bir önceki programda hareketlilik projeleri, yüksek öğretimdeki öğrencilere ve öğretim kadrosuna, genel eğitimdeki öğretmenlere, mesleki eğitimdeki öğretmen ve öğrencilere, yetişkin ve genç eğitiminde eğitimcilere ve gençlik alanındaki gençlik çalışanlarına açıktı. Yeni program, bunlara ek olarak genel eğitimdeki öğrencilere ve yetişkin eğitimine katılanlara, öğrenme ve yeni beceriler edinme amacıyla hareketlilik projelerine katılma fırsatı sağlayacak.

Ana Faaliyet 2 - Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği;

Ana faaliyet 2 kapsamındaki projeler, işbirliği, deneyim ve iyi uygulamaların değişimi ve yenilik ve mükemmellik amacıyla program ülkelerindeki eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki kurumların işbirliği ile ilgili olacak.

Ana Faaliyet 3 - Politika reformu için destek

Bu kilit faaliyetteki projeler, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi politikaların, diyalogun ve politika uygulamasının ve bilgi alışverişinin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan faaliyetlerin uygulanması için fırsatlar sağlar.

Jean Monnet'in faaliyetleri, daha önce olduğu gibi, programın özel bir bölümünü temsil edecek, çünkü yeni programda yüksek öğretim alanına ek olarak, Jean Monnet genel ve mesleki eğitim alanındaki kurumların kullanımına sunulacak.

Ek olarak, Avrupa Üniversiteleri, Mesleki Eğitimde Mükemmeliyet Merkezleri ve DiscoverEU gibi girişimlere destek, yeni Erasmus + programı 2021-2027'nin çok önemli bir parçasıdır.

Comments are closed.