Erasmus+ Ana Eylem 1 Türkiye 2019- 2020 İstatistikleri

Erasmus+ farklı ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarda her yaştan ve kökenden insanın bilgi ve deneyimlerini geliştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olur. Becerileri ve kültürlerarası farkındalığı geliştirir ve insanların katılımcı vatandaşlar olmasına yardımcı olur.

2019'da 1 333 Türk projesinde 44 953 katılımcı yüksek öğretim, mesleki eğitim ve öğretim, okul eğitimi, yetişkin eğitimi ve gençlik alanlarındaki hareketliliklerden toplam 83 milyon Euro tutarında yararlanırken 2020'de  43 114 katılımcı 83,59 milyon Euro tutan 1 224 proje aracılığıyla Ana Eylem 1 faaliyetleri kapsamındaki hareketliliklere katıldı.

2019- 2020 Proje Sayısındaki Değişim

2020'de yüksek öğretim ve yetişkin eğitimi alanında desteklenen projelerin sayısında artış olurken diğer faaliyet türlerinde desteklenen projelerin sayısı azalmıştır. Toplam proje sayısı 1333'ten 1224'e düşmüştür.

2019- 2020 Katılımcı Sayısındaki Değişim

Gençlik projelerinden faydalanan katılımcı sayısı 2020'de artarken diğer tüm faaliyet türlerindeki katılımcı sayısı azalmıştır. Toplam katılımcı sayısı 44953'ten 43114'e düşmüştür.

2019- 2020 Hibe Tutarındaki Değişim

2020'de mesleki eğitim ve öğretim, yetişkin eğitimi ve okul eğitimi alanlarında verilen hibe miktarları azalırken; gençlik ve yüksek öğretim hareketlilik projelerine tahsis edilen hibe miktarı artmıştır. Toplam hibe tutarında 590 bin Avroluk bir artış olmuştur.

Comments are closed.