Erasmus+ Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Stratejisi Nedir?

Erasmus+ Programı, tüm faaliyetlerinde eşit fırsatları ve erişimi, kapsayıcılığı, çeşitliliği ve adaleti teşvik etmeyi amaçlar. Bu bağlamda belirlediği önceliklerden biri de kapsayıcılık ve çeşitliliktir. Bu yazımızda kapsayıcılık ve çeşitlilik stratejisini sizler için kısaca açıkladık.

Kuruluşlar, projelerini ve faaliyetlerini tasarlarken kapsayıcı bir yaklaşıma sahip olmalı, bu da onları çeşitli katılımcılar için erişilebilir kılmalıdır. Daha az fırsata sahip daha fazla katılımcıya daha iyi ulaşmak için bir Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Stratejisi tasarlanmıştır. Bu Strateji, farklı hedef grupların Avrupa içinde ve ötesinde bu tür fırsatlara erişimde karşılaşabilecekleri bariyerlerin aşılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu bariyerler:

  1. Engeller: bir kişinin topluma tam ve etkili katılımını engelleyebilecek fiziksel, zihinsel, entelektüel veya duyusal bozukluklar
  2. Sağlık problemleri: programa katılmayı engelleyen şiddetli hastalıklar, kronik hastalıklar veya diğer fiziksel veya zihinsel sağlıkla ilgili durumlar
  3. Eğitim-öğretim sistemiyle ilgili olan bariyerler: Çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretim sistemlerinde performans sergilemek için mücadele eden bireyler, okulu erken bırakanlar, NEET'ler (eğitimde,istihdamda veya eğitimde olmayan kişiler) ve düşük vasıflı yetişkinler engellerle karşılaşabilir.
  4. Kültürel farklılıklar: mülteciler, göçmenler, etnik ve ulusal azınlıklar, işaret dili kullananlar
  5. Sosyal bariyerler: sosyal becerilerin az gelişmiş olması, anti-sosyal davranış gösterme olasılığının yüksek olması, madde bağımlılığı, tek ebeveyn olma (tek başına çocuk büyütme), yetim/ öksüz olma
  6. Ekonomik bariyerler: Düşük yaşam standardı, düşük gelir, kendilerini geçindirmek için çalışması gereken öğrenciler
  7. Ayrımcılıkla ilgili olan bariyerler: cinsiyet, yaş, etnik köken, din, inançlar, engellilik ile bağlantılı ayrımcılıklar
  8. Coğrafi bariyerler: Uzak veya kırsal alanlarda, kentsel banliyölerde, daha az hizmet verilen alanlarda (sınırlı toplu taşıma, zayıf tesisler) yaşamak.

Siz de kapsayıcılık ve çeşitlilik stratejisine uygun projeler yürütmek isterseniz Cengiz Proje profesyonel ekibi ile danışmanlık hizmeti vermek için burada. Bize ulaşmak için 0544 812 3012'yi arayabilirsiniz.

Comments are closed.