Milletlerarası Andlaşma

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında 2021'de 3 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar:

  1. Türkiye’nin Birlik Programı Ufuk Avrupa-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına Katılımı Konusunda Uluslararası Anlaşma,
  2. Türkiye'nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+ Programına Katılımı Konusunda Anlaşma
  3. Türkiye’nin Avrupa Dayanışma Programına Katılımı Konusunda Anlaşma"

Erasmus+ Programına katılım konusunda imzalanan anlaşma tarafların Erasmus+ programının Avrupa ve ötesinde Hayat Boyu Öğrenme yoluyla bireylerin eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında eğitimsel, mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme ve bu şekilde sürdürülebilir büyümeye nitelikli istihdamın sosyal uyum yeniliğin teşvik edilmesi ve Avrupa kimliği ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmasını hedeflemektedir.

Anlaşmaları okumak için tıklayınız.

Comments are closed.