ÖNEMLİ DÖKÜMANLAR

Erasmus+ 2022 Program Rehberi (EN)

Erasmus+ 2022 Yıllık Çalışma Programı (EN)

Erasmus+ 2021 Yıllık Çalışma Programı (EN)

Erasmus+ 2021 Program Rehberi (EN)

Erasmus+ 2020 Yıllık Çalışma Programı (EN)

Erasmus+ 2020 Program Rehberi (EN)

Erasmus+ 2019 Yıllık Çalışma Programı (EN)

Erasmus+ 2019 Program Rehberi (EN)

Erasmus+ 2018 Program Rehberi (EN)

Erasmus+ 2017 Program Rehberi (EN)

Erasmus+2017 Program Rehberi (TR)

Erasmus+ 2016 Program Rehberi (EN)

Erasmus+ 2015 Program Rehberi (EN)

Erasmus+ 2014 Program Rehberi (TR)

Erasmus+ 2014 Program Rehberi (EN)

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Ülke Merkezli Faaliyetler

Merkezi Faaliyetler

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
Ülke Merkezli Faaliyetler
Stratejik Ortaklıklar

Merkezi Faaliyetler

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek

Ülke Merkezli Faaliyetler

  • Gençler ve gençlik alanında karar alıcılar arasında toplantılar

Merkezi Faaliyetler

  • Sivil Toplum İşbirliği

  • İleriye Dönük Girişimler

  • Çıraklık İçin Ulusal Otoriteler

Özel Eylem1: Spor Destekleri

Özel Eylem2: Jean Monnet Programı

Türkiye Cumhuriyeti - Avrupa Topluluğu İlgili Dökümanlar

Comments are closed.